Budowa modernizacja i serwis stacji paliw

nowoczesne instalacje paliw płynnych również LPG i Ad-Blue wykonane z atestowanych rur plastikowych z zaworami antydetonacyjnymi, przerywaczami płomienia)

modernizacja zbiorników paliwowych jednopłaszczowych na dwupłaszczowe wg przepisów UDT

elektroniczne systemy kontrolno-pomiarowe zbiorników stacji również LPG i Ad-Blue

czyszczenie zbiorników zgodnie z posiadanymi uprawnieniami

przygotowanie zbiorników stacji paliw do rewizji wew. UDT

legalizacja (litrażowanie) zbiorników, dystrybutorów i nalewaków

wiaty, zadaszenia dystrybutorów o różnej konstrukcji z prześwietleniami oraz łącznikami z budynkiem handlowym stacji

wykonujemy studzienki nadzbiornikowe, zlewowe, poddystrybutorowe również z blachy nierdzewnej i aluminiowej

estetyczne i wytrzymałe otoki wysepek dystrybutorowych

instalacje uziemiające

montaż separatorów ropopochodnych

projektowanie instalacji technologicznych oraz doradztwo techniczne

y

x

x

Rozpocznijmy współpracę

Wieloletnie doświadczenie w branży metalowej, nowoczesna technologia oraz doświadczony zespół zapewnią skuteczną realizację Twoich projektów i zamówień.

Skontaktuj się z nami